Oproep en uitnodiging bardiensten

Beste leden, beste vrijwilligers, Inmiddels zijn we met het tennisseizoen al in oktober beland. Normaal gesproken zouden we na het sluitingstoernooi het park sluiten.

Maar nu we het gehele jaar kunnen doortennissen, hebben we geen sluitingstoernooi meer. We gaan gewoon het jaarrond door met tennissen totdat het vriest. Padelbanen kunnen ook met vorst bespeeld worden, dus ook bij vriesweer kan er op die banen gespeeld worden.

Dat het enthousiasme voor padel groot is, is wel gebleken. We hebben er circa 50 leden bij gekregen. Dat heeft het bestuur doen besluiten om de kantine open te houden tot 25 december.

Er is aan ons, de Barcommissie, gevraagd om een oproep te doen om bardiensten te draaien in de periode die nog voor ons ligt.

We doen dan ook op iedereen een beroep om in te schrijven een bardienst in deze periode te draaien. We hopen dat de groepen die door de weeks gedraaid hebben, dit nog willen verlengen door namen in te vullen bij de openstaande bartijden. We hopen dat er velen zijn die hieraan gehoor willen geven.

U snapt dat als er niemand heeft ingevuld voor een dienst, dat er dan ook niemand zal zijn om de kantine te openen.

Ook op de zaterdagen en zondagen hebben we overdag mensen achter de bar nodig ivm padel en de herfstcompetitie.

En natuurlijk gaan we voor alle vrijwilligers, dus ook voor hen die bardiensten verzorgden, een leuk evenement organiseren op zaterdagmiddag 3 november. Wat dat inhoudt, hoort u binnenkort. Houdt die datum alvast vrij.

Oproep:
P.S. De Barcommissie is op zoek naar mensen die voor vast een ochtend of middag in het weekend een dienst willen draaien tegen een vergoeding. Voor meer info: contact met de Barcommissie op barcommissie@mltv90.nl . Je hoeft hiervoor geen lid van MLTV90 te zijn.

De barcommissie

Nieuws overzicht