Frank van Schie overleden

We zijn geschokt door het overlijden van ons oud lid Frank van Schie op 8 maart jl. Frank was jarenlang een actief lid en competitiespeler totdat 2 jaar geleden zijn gezondheid dat niet meer toeliet. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden. We wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Het bestuur van MLTV'90

Nieuws overzicht