Wie zal dat betalen?

Sinds juni 2019 zijn de meeste bestuursfuncties weer vervuld. Tijdens de extra ledenvergadering van afgelopen jaar werd Frank Faber benoemd tot voorzitter.

Daarnaast traden ook Erik Boers, Han Potma, Wilma van Altena en Leon Nolten toe tot het bestuur, waarvan ook penningmeester Leon van Heijningen deel uitmaakt. Onze penningmeester had zijn termijn al in januari 2019 vol gemaakt en was op dat moment aftredend en niet herkiesbaar. Omdat geen nieuwe penningmeester beschikbaar was en Leon zich erg verantwoordelijk voelt voor het financiële reilen en zeilen van de vereniging heeft hij zijn werkzaamheden voortgezet in de verwachting dat in de loop van 2019 een opvolger zou kunnen worden gepresenteerd. Inmiddels is het januari 2020. Er zijn veel kandidaten gepolst voor de penningmeester vacature, maar helaas heeft (nog) niemand de handschoen opgepakt. Leon van Heijningen heeft aangegeven dat hij nog slechts enkele maanden beschikbaar is voor het inwerken van zijn eventuele opvolger. Per 1 april 2020 zal hij definitief stoppen. Daarom doen wij een dringend (laatste) verzoek aan jullie, leden van MLTV’90, om ons voor de Algemene Ledenvergadering van 24 januari aanstaande, te helpen de functie van penningmeester in te vullen. Kandidaten kunnen contact opnemen met voorzitter Frank Faber via voorzitter@mltv90.nl. Frank vertelt je graag welke taken deel uitmaken van de functie die gemiddeld niet meer dan 2 tot 3 uur per week in beslag neemt.

Het bestuur heeft inmiddels voorbereidingen getroffen als de situatie ontstaat dat de vereniging zonder penningmeester verder moet. Een klein deel van de taken kunnen we verdelen onder de andere bestuursleden. Maar we ontkomen er niet aan ons te oriënteren op het inschakelen van (externe) expertise. De kosten hiervan zullen ongeveer 7.500 tot 10.000 euro per jaar bedragen. De vereniging heeft deze extra kosten niet begroot en dus rest ons geen andere mogelijkheid de ledenvergadering toestemming te vragen voor een contributieverhoging. Hopelijk kunnen we dit agendapunt alsnog schrappen en jullie de nieuwe penningmeester presenteren. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking!

Bestuur MLTV’90

Nieuws overzicht