Bardiensten 2020

Hoe fijn is het als je een potje komt tennissen of padellen (en ook als je klaar bent met spelen) en de kantine is open, verlicht en verwarmd en je kunt nog even een bakkie doen en een praatje maken, voor en na het spelen? Dat wil iedereen toch?

Ondanks de inspanningen van met name Hans de Goeij van de barcommissie is het afgelopen jaar niet optimaal gelukt om de bezetting achter de bar goed rond te krijgen. Voor de leden die er stonden: geweldig en hartelijk dank!

We moeten ons met z’n allen realiseren dat de kantine er is voor elkaar en dat we dat met elkaar draaiend moeten houden.

Het MLTV90 bestuur heeft haar oor te luister gelegd bij veel leden, bij (omringende) tennisverenigingen en ook bij andere clubs dan tennisclubs. De uitkomst daarvan gaf een zeer eenduidig beeld: verplicht bardienst draaien is eigenlijk heel gewoon. We ontkomen er niet aan dat ook voor onze vereniging in te voeren. Dankzij een aantal vaste vrijwilligers, die ook dit jaar weer veel bardiensten voor hun rekening nemen (en daarvoor een dikke pluim verdienen, bij deze!) blijft het aantal verplichte bardiensten voor de overige leden zeer beperkt. We hebben daarvoor een plan/schema gemaakt en dan blijkt dat dit neerkomt op maximaal 3 verplichte bardiensten in een heel jaar. Dat lijkt ons niet te veel gevraagd. Leden onder 18 jaar en boven de 70 jaar hoeven dit niet verplicht te doen, maar uiteraard zijn zij meer dan welkom om ook één of meer keer bardienst te draaien (zij het dat wettelijk niet is toegestaan dat een minderjarige alleen bardienst draait). De barcommissie heeft gezorgd voor een duidelijke handleiding en uitleg/instructie, die achter de bar ligt.

Hoe gaat dit inschrijven voor bardiensten in zijn werk?

Het complete jaarrooster, lopend van 1 maart t/m 1 november komt op de MLTV90 website te staan en bestaat uit 3 blokken per dag: 1 ochtend (10.30 - 14.30 u), 1 middag (14.30 - 19.00 u) en 1 avond (19.00 - 23.00 u).

Voor het weekend gelden iets andere tijden: 9.30 - 13.30 u en 13.30 - 17.30 u. In het weekend is de kantine ’s avonds dicht, behalve natuurlijk op competitiedagen en tijdens toernooien.

Dankzij de eerder genoemde vrijwilligers zijn er al heel wat plekken gevuld. Vanaf 25-1-2020 is het de bedoeling dat je jezelf minimaal drie keer invult, meer mag ook. Hoe eerder je dit doet, des te groter is de keus. Let op: om jouw beschikbaarheid op te geven moet je zijn ingelogd met jouw MLTV90-account. 

We beseffen dat de middag-bardienst doorloopt tot 19.00 uur en dus niet ideaal is, maar wel onontkoombaar als we gastvrij willen zijn naar onze spelers. De ervaring leert dat er rond 18.30 veel spelers zich melden. Per 1 maart checkt de barcommissie de inschrijvingen en gaat dan de nog openstaande plekken vullen met leden die nog niet gereageerd hebben. Deze leden krijgen daar dan netjes bericht van via de e-mail. Mocht je dan verhinderd zijn, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger. Als dat écht niet lukt, neem dan contact op met iemand van de barcommissie (barcommissie@mltv90.nl). Als je niet op komt dagen of het lukt niet om een vervanger te regelen, is er helaas een boete van € 40 verschuldigd. Uiteraard gaan we er van uit dat het zover niet komt.

We rekenen op een positieve en massale respons!

Het bestuur van MLTV90

Nieuws Overzicht