Parkvernieuwing

Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat de verplaatsing van ons tennispark naar het sportpark Polanen definitief niet doorgaat. In de media is hier de afgelopen maanden diverse malen aandacht voor geweest. 

Na een lang en intensief traject blijkt het geen haalbare mogelijkheid om ons tennispark te verplaatsen. Het tennispark blijft dus behouden op de huidige en vertrouwde locatie. Nu duidelijkheid is over de toekomstige locatie wil het Bestuur van de vereniging mogelijkheden onderzoeken om het park te vernieuwen. Hiertoe heeft het bestuur een commissie parkvernieuwing gevormd. De commissie bestaat uit de leden Edwin Nolten, Maurits Voskamp en Wilbert Storm. Het bestuur heeft de opdracht meegegeven om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor vernieuwing van het park en de financiële haalbaarheid van deze mogelijkheden. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Wordt Vervolgd!

Nieuws Overzicht