Bestuurswisseling Stichting Tennispaviljoen Monster

Reeds enige tijd geleden heeft Hans de Goeij, voorzitter van de Stichting Tennis Paviljoen Monster, te kennen gegeven te gaan stoppen met zijn (vele) werkzaamheden voor de Stichting.

Een compleet overzicht van alle functies die hij bekleed heeft, is in een kort website bericht niet mogelijk, maar feit is dat Hans al bestuurstaken deed toen MLTV’90 nog niet eens bestond. De afgelopen 32 jaar heeft hij diverse posten bemand: begonnen als ledenadministrateur bij tennisvereniging Masemunster en vanaf 1990 bij MLTV’90 als o.a. contactpersoon nieuwe leden, penningmeester en loonadministrateur trainers. Sinds 2004 was hij secretaris van de Stichting Tennis Paviljoen Monster en aanspreekpunt voor de groundsman / kantinebeheerder en voor de vrijwilligers. In 2017 volgde hij Hans van Roode op als voorzitter van de Stichting. Nog los van al deze bestuurswerkzaamheden heeft Hans zich ook altijd actief ingezet voor allerlei klusjes, die er altijd te doen zijn op ons park: of het nu opruimen was, bardienst overnemen, helpen in de keuken bij feestjes en evenementen etc etc. De tijd en energie die hij gedurende deze lange periode in onze club gestoken heeft, is bijna onvoorstelbaar. 

Het bestuur van de Stichting, maar ook het bestuur en alle leden van de verenging MLTV’90 zijn Hans zeer erkentelijk en dankbaar voor al het (vrijwilligers) werk dat hij al die jaren voor onze club gedaan heeft. In besloten kring zal het stichtingsbestuur wat uitgebreider stilstaan bij zijn vrijwilligers carrière en hem op een gepaste - en door hem zelf gewenste- manier bedanken. Uiteraard gaat Hans niet verloren voor de club en we zullen hem nog menigmaal zien op ons park, tennissend en ook gewoon genietend van een kopje koffie en/of een drankje!

Per 1 augustus hebben we Pieter van der Linden bereid gevonden om de functie van Hans over te nemen en momenteel wordt Pieter ingewerkt: welkom Pieter!

(voor wie hem nog niet kent: foto hieronder)

Voor alle duidelijkheid, het bestuur van de stichting Tennis Paviljoen Monster bestaat dus per 1 augustus 2021 uit:

Pieter van der Linden, voorzitter           

Jos Vijverberg, secretaris

Henk van Rossum, penningmeester

Frank Faber, lid (als voorzitter van MLTV’90)

Nieuws Overzicht