Technisch beleid in voorbereiding

Met instemming van de ALV op 21 februari met mijn benoeming als bestuurslid is de voorbereiding van het technisch beleid van MLTV'90 “formeel” van start gegaan. 

Uitgangspunt daarbij is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande aanpak en van de kennis en ervaring binnen de vereniging. En op die basis ook stappen te zetten naar de toekomst. Behouden wat goed gaat, verbeteren wat nodig is. Daarbij zijn suggesties en op- en aanmerkingen natuurlijk welkom. Ik ben benieuwd: tc@mltv90.nl.

Met vriendelijke groet,

Theo Aquarius
bestuurslid Technische Zaken

Nieuws Overzicht