Buitengewone ALV 30 mei

Het bestuur van MLTV'90 nodigt u uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV), welke gehouden zal worden op maandag 30 mei a.s. Aanvang 20.00 uur in de kantine van MLTV'90.

In de vergadering kunnen we als vereniging alleen rechtsgeldige besluiten nemen indien ten minste 1/10 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit aantal leden niet aanwezig is, zullen we de vergadering sluiten en daarna een nieuwe vergadering openen, waarin we met de aanwezige leden wel rechtsgeldige besluiten kunnen nemen.

In de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2022 stond een statutenwijziging en een wijziging van het reglement van onze vereniging op de agenda. Na behandeling van dit agendapunt heeft het bestuur het reglement op enkele punten aangepast en wil deze wederom voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Bijgaand treft u de concepten van de statuten en het reglement aan.

Indien u n.a.v. deze concepten vragen en/of opmerkingen heeft, verzoek ik u deze schriftelijk naar secretaris@mltv90.nl te mailen, zodat deze vragen en/of opmerkingen van tevoren bestudeerd kunnen worden.

De statuten en het reglement zijn inmiddels goedgekeurd door de KNLTB.

Graag zien wij u op 30 mei a.s. om 20.00 uur.

Bestuur MLTV'90

Downloads:

Nieuws Overzicht