Uitloting certificaten obligatielening

Vorig jaar heeft Stichting Tennispaviljoen Monster een obligatielening uitgeschreven t.b.v. de financiering van de aanleg van twee nieuwe padelbanen alsmede het ombouwen van vier tennisbanen naar Advanced Red Court. 

Omdat de netto investering (na aftrek van subsidies) uiteindelijk ca. 10% lager is uitgekomen dan het totaal van de inschrijvingen op deze obligatielening, heeft het bestuur van de Stichting besloten om de eerste aflossing van deze obligatielening met één jaar te vervroegen. Daartoe hebben onlangs een tweetal leden van MLTV’90 de trekking verricht van een 35-tal certificaatnummers. Deze nummers zijn:

1-2-30-50-65-67-81-86-90-92-93-94-119-120-145-156-163-164-178-181-205-252-262-271-281-282-284-285-286-308-315-322-323-326-331

De betreffende certificaathouders zullen in de komende weken per e-mail worden geïnformeerd over de verdere afwikkeling.

Henk van Rossum

(penningmeester)

Nieuws Overzicht