Een padelbaan boeken op 'prime time'

Sinds december 2021 hebben we bij MLTV90 vier in plaats van twee padelbanen in gebruik. Waar we dachten dat hiermee de ‘reserveringsdruk’ zou afnemen, bleek het tegendeel waar: bij boekingen op prime time (dus tussen 18.45u en 21.15u) op doordeweekse dagen is het drukker dan ooit. 

Dat komt niet alleen door een forse ledenaanwas, die toe te juichen is. Het bestuur constateert echter ook dat het wel heel vaak dezelfde leden en groepjes zijn, die op deze populaire tijden meer dan één of zelfs twee keer per week spelen. Het zijn dus degenen die het handigst/snelst met hun mobieltje zijn, die erin slagen om een baan te boeken. Dat geeft, terecht, klachten van andere en nieuwe leden, die nauwelijks aan bod komen op deze favoriete tijden. Ook de nieuwe leden willen we graag houden en faciliteren om op deze tijdstippen te kunnen spelen.

Hierbij doet het bestuur een beroep op ieders redelijkheid: speel s.v.p. niet vaker dan één keer per week op prime time, dus in de tijdsblokken 18.45-20.00 u en 20.00-21.15 u. Daarbuiten is vaker natuurlijk geen probleem. Reserveer bij voorkeur ook direct met de namen van de vier spelers die komen padellen en niet met slechts 1 naam van een speler die er later 3 spelers bij gaat zoeken.

Mocht deze oproep aan dovemans oren gericht blijken te zijn de komende weken, dan ziet het bestuur zich genoodzaakt om reserveringsbeperkingen in te stellen, om ervoor te zorgen dat ALLE leden aan spelen toekomen. Dat zouden we met z’n allen toch niet moeten willen?

Mogen we op ieders begrip en medewerking rekenen?

Namens het bestuur,

Frank Faber

Voorzitter  

Nieuws Overzicht