Maatregelen geluidsoverlast

Op 19 oktober hebben we jullie geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de overlast welke door omwonenden van ons park wordt ervaren. En in het bijzonder de geluidsoverlast door onze padel-activiteiten. Bij deze een update.

Op 15 november hebben bestuursleden van MLTV’90 en Stichting Tennispaviljoen Monster een constructief en positief overleg gehad met wethouder Anko Goudswaard en zijn medewerkers. 

  • Gemeente Westland zal een informatiebijeenkomst beleggen waarbij omwonenden, vertegenwoordigers van onze club en Gemeente Westland aanwezig zullen zijn. Tijdens dit overleg zullen de plannen worden toegelicht die de bestuursleden hebben gepresenteerd aan de wethouder. Ook Gemeente Westland zal dan haar visie over het oplossen van de overlast kenbaar maken. Tevens zullen de omwonenden worden gevraagd om geduld op te brengen om zodoende de club en Gemeente de tijd te geven om de juiste maatregelen te kunnen nemen;
  • De Gemeente zal in nauw contact staan met ODH (Omgevingsdienst Haaglanden) teneinde klachten en handhaving in goede banen te leiden;
  • Er wordt door de Gemeente bekeken op welke manier de Gemeente kan helpen bij de implementatie en uitvoering van de plannen

Wat behelzen deze maatregelen/plannen:

  • We kijken op dit moment naar een combinatie van geluidswerende wanden en doeken. Inmiddels is een leverancier geselecteerd die een volledige technische en commerciële offerte voor geluidswerende wanden heeft afgegeven. Deze offerte zal ook worden besproken met Gemeente Westland;
  • Tevens gaan we pilot doen met de doeken om te bekijken of we hier op zeer korte termijn voordeel mee kunnen behalen;
  • Ook werken we samen met een gerenommeerd ingenieursbureau dat ons gaat begeleiden en adviseren bij het nemen van de juiste en meest effectieve maatregelen;
  • We hebben ook contact met een andere tennisclub die zich in dezelfde situatie als wij bevinden en bekijken wat wij van elkaar kunnen leren

We realiseren ons dat we nog een lange weg te gaan hebben maar hebben wel een goed gevoel bij de huidige stand van zaken en de gepresenteerde plannen.

Intussen blijven wij jullie vriendelijk doch dringend vragen om ‘menselijk’ geluid te beperken tijdens het spelen en bij het verlaten van het park.

Het bestuur van MLTV’90 en Stichting Tennispaviljoen Monster

Nieuws Overzicht