Leden laten het er niet bij zitten!

De leden van MLTV'90 zijn boos en verdrietig dat de speeltijden van Padel - vanwege de geluidsoverlast - dusdanig zijn aangepast dat er feitelijk nauwelijks nog mogelijkheden zijn om te padellen. 

Het bestuur doet er alles aan om uit deze impasse te komen, in goed overleg en samenwerking met de gemeente. Dit heeft helaas nog steeds niet tot een resultaat geleid dat de club Padel perspectief biedt op korte termijn. Dit moet heel snel veranderen!

Van alle scenario's is - ook kijkend naar een snelle oplossing - de enige optie dat er zo snel mogelijk een geluidswand om de padelbanen komt.

Een groep verontruste padelleden van het eerste uur heeft daarom besloten een campagne te starten onder het motto: 

"Met een hoge wand is MLTV'90 voorlopig uit de brand" 

Gemeente Westland gaat de komende jaren zo'n 15 miljoen euro investeren in de Westlandse sport. Voor onze vereniging is nog geen bedrag voorzien in de begroting. Laten wij de Westlandse politiek op een ludieke manier proberen te overtuigen dat het de moeite loont om te investeren in de toekomst van de eerste en mooiste padelvereniging van het Westland.

Zaterdag 13 juli a.s. is de aftrap van de campagne tijdens een Padeltoernooi dat in dit kader wordt georganiseerd. We roepen alle (padel) leden op om hierbij aanwezig te zijn (ook als je niet aan het toernooi wil of kan meedoen ben je van harte uitgenodigd).

Je kunt je voor het toernooi aanmelden (individueel of met een partner) via padeltoernooi@mltv90.nl

De inschrijving is gratis en het toernooi duurt van 10:00- 14:00 uur.

We moeten ons laten horen, dus geef je op! 

Het actiecomité

Nieuws Overzicht