Technische zaken

Mede door corona, wisselingen in de verantwoordelijkheden en natuurlijk de vele mooie nieuwe faciliteiten die we aan het bouwen zijn, loopt de Stichting (verantwoordelijk voor park, paviljoen en alle gerelateerde faciliteiten) aan tegen achterstallig onderhoud en achterstand in update van elektrische installaties. Denk bv. aan de verlichting van de banen maar ook audio en videosystemen, alarm etc..

Een andere uitdaging is het in stand houden en waarborgen van kennis van deze technische installaties binnen ons onderhoudsteam (Super vrijwilligers). Afhankelijkheid van slechts een enkele vrijwilliger maakt ons kwetsbaar en zo kunnen we continuïteit niet garanderen.

Om hier snel een inhaalslag te maken heeft het Stichtingsbestuur een tijdelijke technische commissie in het leven geroepen. Deze commissie zal worden aangestuurd door Jos Vijverberg, bestuurslid Technische zaken, en bestaat verder uit Marcel Meijer en Hans van Roode die gezamenlijk gaan werken aan de openstaande taken en de transfer van kennis. Deze commissie zal uiteindelijk weer ontbonden worden. De planning is dat in 2022 we alle open taken/projecten hebben uitgevoerd. Op dit moment werkt het team aan een plan van aanpak.

We zijn ook op zoek naar versterking van dit team; dus als je affiniteit hebt met techniek, elektrotechnische installaties etc., meld je dan aan bij Jos Vijverberg; 06-41303027. Het zou in het bijzonder geweldig zijn als we de jonge generatie kunnen interesseren voor dit mooie project.

Nieuws Overzicht