Privacyverklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

 

Daarom hebben wij in onderstaande statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Klik op de eerste onderstaande link om het document te openen.

Met de Geheimhoudingsverklaring MLTV90 leggen degenen die actief zijn binnen de vereniging vast zorgvuldig om te gaan met (persoons)gegevens. Klik op de tweede onderstaande link om het document te openen.

Downloads: