Dringende oproep voor competitieleider

Zoals besproken op de Algemene Ledenvergadering van 21 februari j.l. heeft Jos Heskes te kennen gegeven om zijn taak als Vereniging Competitie Leider (VCL) neer te leggen. Jos heeft (samen met echtgenote Ina) jarenlang deze functie met verve vervuld en het is nu écht tijd voor iemand anders om het stokje over te nemen.

Voor de padelcompetitie is Denise vd Ende reeds een half jaar in functie. Ze heeft te kennen gegeven het tennis deel er niet bij te kunnen / willen doen. Hierbij dus een oproep aan alle leden, maar aan de tennisleden in het bijzonder: wie wil(len) de functie van VCL Tennis op zich nemen?

De VCL is de persoon binnen een vereniging die de competitiedeelname en -organisatie leidt en fungeert als belangrijke schakel tussen de vereniging en de KNLTB. Hij of zij meldt de competitieteams aan en is eindverantwoordelijk voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten. De taken van een VCL bestaan onder andere uit:

  • Voorbereiding van de competitie: Inschrijven van teams op MijnKNLTB, uitnodigen teams, maken baanplanning en informeren aanvoerders;
  • Goed verloop van de competitiedag: ontvangen spelers, coördineren teamopstelling en invoeren uitslagen, beslissingen bij veranderende weersomstandigheden en aanwezig voor vragen en problemen;
  • Afronden van de competitie: corrigeren uitslagen, klachten afhandelen, eventueel protest indienen en eren van kampioenen.

Uiteraard regelt het bestuur dat je / jullie de benodigde cursus kunnen volgen. In de cursus leer je alles over de organisatie van de competitie, welke stappen je op welk moment zet en met welke regels en afspraken je rekening houdt.

Voor meer info kun je bij het bestuur terecht (bestuur@mltv90.nl).

Voor de goede orde: een nieuwe VCL is vóór half mei nodig anders kunnen de tennisteams van MLTV’90 geen najaarscompetitie spelen. Dat zou toch niet mis mogen gaan?

Hopend op een positieve reactie.

Het bestuur van MLTV’90   

Competitie tennis Overzicht