Enquête bezetting padelbanen

Onze 4 padelbanen zijn, met name in de avonden, zo ongeveer 100% geboekt. Een (behoorlijk) aantal leden slaagt er niet in om een baan te boeken om ook eens ’s avonds te kunnen padellen. Het bestuur wil graag met jullie hulp op zoek naar een oplossing.

De maatregelen die het bestuur al heeft genomen zijn:

- Vorig jaar al terugbrengen van de avond tijden van 1,5 u naar 1u en 15 min

- Het is voor niet-leden al vanaf begin mei 2022 niet meer mogelijk ’s avonds te boeken

- De frequentie van de ladderwedstrijden is gehalveerd: van 1x /2 weken naar 1x / 4 weken

- Het per 1-7-2022 stoppen van de padelactie, waarbij nieuwe leden een racket of cadeaubonnen krijgen

We hebben een oproep gedaan om op prime time (dus van 18.45-20.00 uur en van 20.00-21.15 uur) maar één keer in de week te boeken en je overige boekingen buiten deze tijden te doen. Tevens is verzocht om een baan te reserveren voor 4 spelers en niet alleen, waarna je pas de baan gaat vullen. We zien echter toch dat het enthousiasme zo groot is, dat hier maar mondjesmaat aan voldaan wordt. En dat er regelmatig last minute banen vrijgegeven worden, omdat er niet 4 spelers gevonden blijken te zijn. Dan ligt er ineens een baan ongebruikt en dat is natuurlijk onwenselijk. De eventuele aanleg van een vijfde padelbaan gaat, gezien de doorlooptijd van vergunningen (áls die al verkregen wordt, de klachten over geluidsoverlast vormen een serieus probleem), aanbesteding en uitvoering door bouwers, zeker tot in 2024 duren. Aangezien het bestuur de taak heeft om alle leden te faciliteren, maar geen beperkingen wil opleggen zonder overleg met de gebruikers, willen we bij deze jullie mening weten.

Met de resultaten gaat het bestuur dan aan de slag om een, zo voor alle partijen bevredigend mogelijke, oplossing te zoeken. Natuurlijk zouden we een ledenstop in kunnen stellen. Bedenk dan wel dat

- dit voor de huidige situatie geen verbetering betekent

- we minder snel sparen voor de aanleg van de vijfde padelbaan

- er qua tennisbanen nog ruimte genoeg is voor nieuwe leden

Andere mogelijkheden zijn: speelduur verkorten naar 1 uur, zoals op andere parken. Dan komen er per week 5 blokken bij: van 18.30-22.30u (= dan kunnen 20 leden meer ’s avonds spelen), de ladder afschaffen (is dat wenselijk voor de onderlinge contacten en nieuwe leden?), voor een baan boeken minstens 2 spelers opgeven (zoals bij het boeken van een tennisbaan reeds het geval is), voor een baan boeken 4 spelers opgeven (je speelt immers toch met 4) en wellicht nog andere mogelijkheden.

Klik hier om de vragenlijst te openen en jouw voorkeur op te geven. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Bestuur MLTV'90

Nieuws Overzicht