Vervolg Nieuws geluidsoverlast (5)

Bijgaand een update over de situatie m.b.t. geluidsoverlast.

Even ter herinnering: na onze BALV van 9 mei jl. en het gesprek 15 mei met Wethouder Anko Goudswaard en zijn team is afgesproken dat wij zouden kijken naar de mogelijkheid van een sporthal over de padelbanen heen en de gemeente zou kijken naar een locatie voor uitplaatsing, dus verhuizing van MLTV90 naar een plek buiten de woonkernen van Monster. 
We hebben de sporthal laten onderzoeken en het resultaat is dat met een sporthal we onbeperkt zouden kunnen padellen maar de beperking m.b.t. tennis hetzelfde zou zijn als in eerdere scenario’s: dus nog steeds slechts 9 uur speeltijd na 19:00u i.p.v. de huidige 28 uur. Dit hebben we afgelopen maandag teruggekoppeld aan de Wethouder en duidelijk gemaakt dat aan onze kant alle opties op zijn en dat een continuering van MLTV90 op huidige locatie onmogelijk is. 
De wethouder en zijn team hebben ook woord gehouden en hebben verder onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor de verhuizing (locaties kunnen we niet delen). We zijn hier erg positief en hoopvol over, beide besturen zien verhuizing nog als de enige echte oplossing om MLTV90 te laten bestaan.
Woensdag 7 juni is er weer een gesprek geweest tussen de Wethouder en team, de buren (zowel de inwoners die overlast ervaren, als medestanders) en ons. Tijdens dit overleg zijn we geïnformeerd dat de Gemeente snelle en serieuze stappen maakt om voor eind van dit jaar een eventuele nieuwe locatie voor MLTV90 met bijbehorend budget ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.  Dit is een opzienbarend mooi en snel traject mede mogelijk gemaakt door de grote inzet van wethouder Goudswaard en zijn team. Uiteraard is er geen garantie dat dit ook gaat gebeuren zoals gepland, maar nogmaals zowel Wethouder en team als wijzelf zijn hier positief en hoopvol over. 
Met de buren gaan wij nu praten over een model hoe wij de komende periode kunnen overbruggen alvorens we kunnen verhuizen naar een eventueel nieuwe locatie. Samen met alle omwonenden hopen we een tijdelijk scenario uit te kunnen werken waardoor we kunnen blijven spelen op onze mooie club. Dit scenario wordt ter beoordeling aan de Wethouder voorgelegd. 
We vragen expliciet jullie medewerking voor een goede relatie met al onze buren. Hierbij hebben we jullie hulp hard nodig. Graag rekening te houden met onderstaande punten: 
- Probeer op de baan, zowel padel en tennis, de emoties te beheersen; dus niet vloeken en schelden 
- Geen muziek in welke vorm dan ook bij padel 
- Kom op de fiets naar het park, vermijd dus parkeerdrukte in de buurt (en parkeer fiets buiten het park, niet op het container en rookpleintje) 
- In geval van aankomst met de auto parkeer in de parkeervakken, niet op de stoepen 
- Bij vertrek: verlaat het park en terrein rustig zonder te schreeuwen, toeteren en wat al niet meer zij

We snappen het sentiment van velen dat deze mogelijk aankomende verhuizing niet welkom is, we spelen al meer dan 60 jaar op deze locatie en zijn erg vertrouwd met deze mooie plek in de Zwarte Hoek. Echter…. willen wij als club de komende decennia voort blijven bestaan is verhuizing de enige optie. We zien ook zeker de voordelen om helemaal opnieuw te beginnen met een mooi nieuw park en een nieuw en modern paviljoen.

Besturen MLTV90 en STPM 

Evt. reacties aan; pieter.vanderlinden@icloud.com (STPM) en voorzitter@mltv90.nl (MLTV90)

Nieuws Overzicht