Toekomst MLTV90 (4)

We houden onze leden graag op de hoogte over de ontwikkelingen voor een nieuwe locatie

Hierbij geven we u namens de MLTV2025+ projectteamleden een korte update:
De zoektocht naar een nieuwe en geschikte locatie duurt voort. De gemeente heeft rekening te houden met veel aspecten. Denk aan bereikbaarheid vanuit Monster, eigenlijk doel van een stuk grond, parkeerbehoeften en meer. Dit is dus ook een zoektocht die niet ‘zomaar’ even klaar is. Dit heeft tijd nodig.
Dit najaar krijgt het College van B&W nadere informatie over mogelijke locaties. Hier moeten afwegingen in gemaakt worden om tot een locatie te komen die de voorkeur heeft. Wethouder Anko Goudswaard adviseert het college hierin.
Daarna moet ook de gemeenteraad instemmen met de nieuwe locatie met de daarbij horende financiële consequenties.
Staan de neuzen dezelfde kant op? Dan gaat de gemeente verder met de locatie om te kijken wat nodig is om een nieuwe tennis- en padelmogelijkheid daar te faciliteren. Denk aan afspraken met de mogelijke eigenaren van grond, vergunningen en meer.

We zijn erg onder de indruk van het proces dat wordt doorlopen en de energie die de gemeente in dit dossier stopt. Al met al zijn we goed op weg. Wel moeten we benadrukken dat het allemaal onzeker is en spannend blijft. En natuurlijk blijven we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Besturen STPM en MLTV90

Nieuws Overzicht