Toekomst MLTV90 (6)

Hieronder een update over de toekomst en voortgang van de verhuizing van MLTV90

Op 4 september hebben we jullie geïnformeerd (Toekomst MLTV90 - 4) over het proces dat de gemeente doorloopt om een nieuwe locatie te vinden voor MLTV90 en welke stappen/goedkeuringen nodig zijn om uiteindelijk te gaan werken aan verdere ontwikkeling van ons nieuwe park. Inmiddels is er achter de schermen door ons maar in het bijzonder door de gemeente hard gewerkt aan de voortgang. Ook is een gespecialiseerd adviesbureau in de arm genomen om te helpen om een duidelijk voorstel en een sluitende ‘’business case’’ te ontwikkelen die uiteindelijk door het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de Gemeente Westland zou moeten worden goedgekeurd. Op 10 en 24 november hebben bestuursleden overleg gehad met het gemeenteteam en het adviesbureau om zeker te stellen dat onze eisen/wensen/verwachtingen goed worden meegenomen in de voorstellen. 
Ook is er contact geweest met de verantwoordelijke wethouder, Anko Goudswaard, die heeft bevestigd blij te zijn met de voortgang en optimistisch over de uiteindelijke uitkomst. Wel is er een vertraging ontstaan door het werk dat het adviesbureau moet doen, dus duidelijkheid over plannen en locatie wordt zeer waarschijnlijk later, Q1 2024. Geduld is een schone zaak en als eerder gezegd: het blijft onzeker en spannend maar we zijn goed op weg.
Uiteraard houden we jullie zo goed mogelijk op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Namens de besturen MLTV90, STPM en het MLTV2025+ projectteam.

Evt. reacties aan pieter.vanderlinden@icloud.com (STPM) en/of voorzitter@mltv90.nl (MLTV90)

Nieuws Overzicht