Frank Faber benoemd tot voorzitter

Tijdens de goed bezochte extra ledenvergadering van donderdagavond 13 juni hebben de leden ingestemd met de benoeming van een aantal nieuwe bestuursleden.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de samenstelling van een nieuw bestuur. De ledenvergadering stemde in met de benoeming van Frank Faber tot voorzitter. Daarnaast traden Wilma van Altena (secretaris), Erik Boers (jeugd en junioren), Han Potma (jeugd en junioren) en Leon Nolten (PR en communicatie), na goedkeuring door de vergadering, toe tot het bestuur.

Voorzitter Faber stond uitgebreid stil bij het afscheid van de bestuursleden Edwin Nolten (senioren) en Erik Haayen (jeugd en junioren) en sprak lovende woorden over de verdiensten die beide heren hebben gehad tijdens hun bestuursperiode. De vereniging is beide heren veel dank verschuldigd.

Met de installatie van de nieuwe bestuursleden is het bestuur nog niet compleet. De functies van bestuurslid senioren en bestuurslid facilitaire zaken zijn nog vacant en ook voor penningmeester Leon van Heijningen wordt nog een opvolger gezocht. De voorzitter deed tijdens de vergadering nogmaals een beroep op alle leden om deze functies vervuld te krijgen.

Nieuws overzicht